İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı


Son Başvuru Tarihi:28 Eylül 2019

Program Başlangıç Tarihi: 5 Ekim 2019 (dört cumartesi)

Program Bitiş Tarihi: 26 Ekim 2019

Sınav Tarihi: 26 Ekim 2019Eğitim Ücreti: 2900,00 TL
Kredi Kartına Taksit İmkanı!

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

Başvuru Şartı

En az ön lisans mezuniyeti gerekmektedir.

 

Eğitim İçeriği

 

1.    Gün

İK’nın gelişim süreci,

      Personel yönetimi ile İKY arasındaki farklar,

      İnsan Kaynakları yönetimi,

      Yetkinlik nedir?

İK profesyonelinde bulunması gereken yetkinlikler nelerdir?

İK yetkinliklerinin ihtiyaç duyulduğu fonksiyonlar ve rolleri,

Yeteneklerin keşfi ve kurumda tutulması,

      İşe alımda zorluklar,

      İşe alımda kullanılan yetkinlikler,

      İşveren markası yönetimi,

İş analizi

      Görev tanımı,

      İş gerekleri,

      Görev tanımı hazırlama,

 

                  Grup çalışması

 

İş yetkinlikleri ve modelleri,

İşe alım süreci,

      İşe alımda kaynak kullanımı,

      İşe alımda etkinlik,

İşe alım maliyetleri

İşe alımda sosyal medya

Seçme süreci

      Ön eleme,

      Başvuru takip,

      Özgeçmiş inceleme,

Mülakat

      Mülakat çeşitleri,

      Soru teknikleri,

 

                  Rol Çalışması

 

Mülakat sürecindeki zorluklar,

Aday değerlendirme,

Kültürel uyum,

 

 

2.    Gün

Yetenekleri elde tutma,

            Uygulama teknikleri,

            Elde tutma araçları,

            Oryantasyon süreci,

Çalışan bağlılığı

            Bağlılık süreçleri,

            Faydaları,

            Araçları,

            Bağlılık süreçlerinde yöneticilerin rolü,

 

Çalışan anketleri

            Bilgi toplama,

            Hedef grup çalışması,

            Görüşme tekniği,

            İşe alım sürecinin tutundurmaya etkisi,

Çalışan bağlılığı için proje geliştirme,

 

                        Bireysel Çalışma

 

Öğrenme ve gelişim,

Öğrenme, eğitim ve gelişim,

İK’nın süreçteki rolü,

Öğrenen organizasyon,

Öğrenme ve gelişimin kurum kültürüne etkisi,

Öğrenme araçları,

 

3.    Gün                                                                          

Ücret yönetimi

Ücret yönetimi,

Ücret yönetiminin kurum hedeflerine etkisi,

İş analizinin ücrete etkisi,

Ücret bantları,

Ücret araştırmaları,

 

4.    Gün

Performans yönetimi                                                         

            Yöntemler,

            Kullanım alanları,

            Sık yapılan hatalar,

            Süreç,

            Sonuçların kullanımı,

            Hedef belirleme süreci,

            Kurum hedeflerinin genele yayılması,

            Vizyon, misyon ve stratejilerin hedeflerle ilişkisi,

 

                        Grup çalışması

 

Kullanım alanları,

Avantajları,

Bilgi yönetim sistemi

Avantajları,

Riskleri,

İK’da teknoloji kullanım politikaları,

İK’da ölçümleme

            Neyi ölçüyoruz?

            Neden ölçüyoruz?

            Basit ölçümleme örnekleri,

            Faydaları

 

 

Eğitim Süreci

·         Eğitmenler katılımcıların istenilen öğrenim çıktılarına ulaşabilmeleri için çeşitli eğitim metotları kullanacaktır.

 

·         Görsellerden yararlanılarak konular aktarılacaktır. Ayrıca grup tartışması, grup çalışmaları ve sıkça role-play uygulamaları başlıca yöntemlerden olacaktır.

 

·         Bunların yanı sıra katılımcıların eğitime getireceği tecrübeler ve yaşanmış örnekler katılımcıların tartışmasına açılarak öğrenme tecrübelerinin artması sağlanacaktır.

 

·         Programın 3 gününde alanında başarılı İK profesyonelleri konuk konuşmacı olarak katkıda bulunacaklardır.

 

·         Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara katılım belgesi program sonundaki bitirme projesinden geçen katılımcılar ise başarı sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

 

 

 

Bitirme Projesi

Katılımcılara bireysel olarak hazırlayacakları bitirme projesi verilecektir.

Proje için bir hafta süre verilecek olup ppt. formatında hazırlanması beklenilecektir.

Her katılımcı için hazırladıkları sunum üzerinden geribildirim verilecek ve projeye göre değerlendirme yapılacaktır.

Kredi Kartına Taksit İmkanı!


Eğitim Ücreti: 2900,00 TL